Od września 2021 roku wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania ze szkoleń e-learningowych organizowanych w ramach zdalnej sieci współpracy i samokształcenia. Jej nazwa - "Sieciow@nie w szkole i bibliotece" - nawiązuje do tytułu prowadzonego przez nas blogu edukacyjnego (https://sieciowanie.blogspot.com) oraz jednego z działów "Dialogów Bibliotecznych" - naszego czasopisma metodycznego (https://pbw.katowice.pl/index.php/oferta/dialogi-biblioteczne). Za pośrednictwem obu mediów wymieniamy się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy pedagogicznej oraz działaniach promocyjnych.

W roku szkolnym 2021/2022 przewidujemy 5 tematów bezpłatnych szkoleń:

·         Tricider – burza mózgów i głosowanie online (wrzesień-październik 2021),

·         Padlet – tablica w sieci (listopad-grudzień 2021),

·         Weebly – tworzymy stronę internetową (styczeń-luty 2022),

·         Blendspace – lekcje online (marzec-kwiecień 2022),

·         Wakelet – wirtualne kolekcje (maj-czerwiec 2022).

Udział w każdym szkoleniu będzie potwierdzany odrębnym zaświadczeniem. Zaproponowane tematy polecamy przede wszystkim nauczycielom bibliotekarzom, nauczycielom różnych przedmiotów i poziomów nauczania oraz wychowawcom świetlic i przedszkoli. Poznane narzędzia będą mogli wykorzystać podczas pracy zdalnej i stacjonarnej do gromadzenia i prezentacji materiałów cyfrowych, wymiany informacji oraz współpracy online z uczniami, współpracownikami i rodzicami wychowanków.

Kontakt: Anna Marcol, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, e-mail: promocja@pbw.katowice.pl.

Tricider (https://www.tricider.com/) to bezpłatne narzędzie, które służy do zbierania pomysłów oraz wybierania tych najlepszych w drodze głosowania. Jest proste i intuicyjne w obsłudze. Nie wymaga rejestracji. Przyda się podczas prowadzenia zdalnych dyskusji i burz mózgów.

Trwa nabór uczestników! Na kurs można zapisać się samodzielnie.

Udział w kursie jest bezpłatny. Polega na zapoznaniu się z udostępnionymi materiałami. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Czas przewidziany na realizację kursu: 3 godziny dydaktyczne.


Padlet (https://pl.padlet.com/) jest aplikacją webową do tworzenia wirtualnych tablic. Można do nich dołączać linki i własne pliki, gromadząc w ten sposób materiały na dowolny temat, np. związane z konkretną lekcją. Usługa jest dostępna w polskiej wersji językowej. Aby tworzyć własne tablice, należy założyć darmowe konto.

Nabór uczestników zostanie uruchomiony 2 listopada 2021 roku.

Udział w kursie jest bezpłatny. Polega na zapoznaniu się z udostępnionymi materiałami. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Czas przewidziany na realizację kursu: 3 godziny dydaktyczne.


Weebly (https://www.weebly.com/?lang=pl) to dostępny w polskiej wersji językowej kreator stron internetowych, który posiada plan darmowy. Zarejestrowany użytkownik otrzymuje dostęp do wielu gotowych szablonów, które może wykorzystać podczas tworzenia własnej witryny. Dla użytkowników, którzy chcą udostępniać swoje strony bezpłatnie, przewidziano darmową subdomenę - weebly.com.

Nabór uczestników zostanie uruchomiony 3 stycznia 2022 roku.

Udział w kursie jest bezpłatny. Polega na zapoznaniu się z udostępnionymi materiałami. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Czas przewidziany na realizację kursu: 5 godzin dydaktycznych.


Blendspace (https://www.blendspace.com) – usługa przeznaczona do gromadzenia i opisywania zasobów edukacyjnych (linki, wgrywane pliki) na dowolny temat, którą warto wykorzystać do tworzenia wirtualnych lekcji. Do zebranych materiałów można dołączać proste quizy sprawdzające zdobytą wiedzę. W usłudze przewidziano zakładanie kont nauczycielskich i uczniowskich.

Nabór uczestników zostanie uruchomiony 1 marca 2022 roku.

Udział w kursie jest bezpłatny. Polega na zapoznaniu się z udostępnionymi materiałami. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Czas przewidziany na realizację kursu: 5 godzin dydaktycznych.


Wakelet (https://wakelet.com/) – bezpłatne narzędzie do tworzenia cyfrowych kolekcji, które jest dostępne w polskiej wersji językowej. Służy do zbierania materiałów sieciowych na dowolne tematy oraz ich gromadzenia i udostępniania. Można je wykorzystać do celów edukacyjnych oraz w pracy projektowej ze względu na możliwość tworzenia wspólnych zasobów.

Nabór uczestników zostanie uruchomiony 4 maja 2022 roku.

Udział w kursie jest bezpłatny. Polega na zapoznaniu się z udostępnionymi materiałami. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Czas przewidziany na realizację kursu: 5 godzin dydaktycznych.