Od września 2022 roku wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania ze szkoleń e-learningowych organizowanych w ramach zdalnej sieci współpracy i samokształcenia. Jej nazwa - "Sieciow@nie w szkole i bibliotece" - nawiązuje do tytułu prowadzonego przez nas bloga edukacyjnego (https://sieciowanie.blogspot.com) oraz jednego z działów "Dialogów Bibliotecznych" - naszego czasopisma metodycznego (https://pbw.katowice.pl/index.php/oferta/dialogi-biblioteczne). Za pośrednictwem obu mediów wymieniamy się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy pedagogicznej oraz działaniach promocyjnych szkół i placówek oświatowych.

W roku szkolnym 2022/2023 przewidujemy realizację 5 bezpłatnych szkoleń:

  • Tworzymy własne TYPO (wrzesień-październik 2022),
  • EdPuzzle - lekcje wideo (listopad-grudzień 2022),
  • Jak skracać linki w Bitly? (styczeń-marzec 2023),
  • Book Creator - elektroniczne książeczki (marzec-kwiecień 2023),
  • Quizlet - ćwiczenia i materiały edukacyjne (maj-czerwiec 2023).

Uczestnictwo w kursach polega na samodzielnym zapoznaniu się z udostępnionymi materiałami (dokumenty w postaci plików PDF, filmy, linki). Ukończenie każdego tematu będzie potwierdzane odrębnym zaświadczeniem, które zostanie wysłane w ciągu tygodnia od otrzymania informacji, że dany uczestnik ukończył kurs.

UWAGA! Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich szkoleniach organizowanych w ramach "Sieciow@nia w szkole i bibliotece". Osoby zainteresowane obsługą innych programów i aplikacji zapraszamy do korzystania z Otwartych szkoleń z zakresu TIK oraz webinariów.  

Kontakt: Anna Marcol, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, e-mail: promocja@pbw.katowice.pl.

Platforma Bitly służy do tworzenia krótkich i unikalnych hiperłączy, które odsyłają do właściwych (długich) adresów. Jest prosta i intuicyjna w obsłudze. Można z niej korzystać za darmo zarówno do celów zawodowych, jak i prywatnych.  

Czas przewidziany na realizację kursu: 2 godziny dydaktyczne.

Trwa nabór uczestników!

Udział w kursie jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia w formie elektronicznej.


Book Creator to program do tworzenia interaktywnych publikacji (na bazie gotowych szablonów lub własnego pomysłu). Za darmo można przygotować do 40 e-książeczek, udostępnić je w formie online oraz pobrać w formacie PDF i ePUB. 

Czas przewidziany na realizację kursu: 3 godziny dydaktyczne.

Nabór uczestników rozpocznie się 30 marca 2023 roku.

Udział w kursie jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia w formie elektronicznej.