Od września 2023 roku wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania ze szkoleń e-learningowych organizowanych w ramach zdalnej sieci współpracy i samokształcenia. Jej nazwa - "Sieciow@nie w szkole i bibliotece" - nawiązuje do tytułu prowadzonego przez nas bloga edukacyjnego (https://sieciowanie.blogspot.com) oraz jednego z działów "Dialogów Bibliotecznych" - naszego czasopisma metodycznego (https://pbw.katowice.pl/index.php/oferta/dialogi-biblioteczne). Za pośrednictwem obu mediów wymieniamy się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy pedagogicznej oraz działaniach promocyjnych szkół i placówek oświatowych.

W roku szkolnym 2023/2024 przewidujemy realizację 4 bezpłatnych szkoleń.

Uczestnictwo w kursach polega na samodzielnym zapoznaniu się z udostępnionymi materiałami (dokumenty w postaci plików PDF, filmy, linki). Ukończenie każdego tematu będzie potwierdzane odrębnym zaświadczeniem, które zostanie wysłane w ciągu tygodnia od otrzymania informacji, że dany uczestnik ukończył kurs.

UWAGA! Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich szkoleniach organizowanych w ramach "Sieciow@nia w szkole i bibliotece".

Osoby zainteresowane obsługą innych programów i aplikacji zapraszamy do korzystania z Otwartych szkoleń z zakresu TIK oraz webinariów.  

Kontakt: Anna Marcol, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, e-mail: promocja@pbw.katowice.pl.

Uruchomiony w listopadzie 2022 roku czat (https://chat.openai.com/) od razu zdobył ogromne zainteresowanie oraz rozpoczął dyskusję na temat szans i zagrożeń wynikających z wykorzystania SI. W ramach kursu zostanie zaprezentowana obsługa darmowej wersji chatbota oraz formułowanie przykładowych zapytań.

Udział w kursie jest bezpłatny. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Czas przewidziany na realizację kursu: 3 godziny dydaktyczne.

Trwają zapisy!

Platforma Pixabay (https://pixabay.com/pl/) jest bankiem bezpłatnych zasobów cyfrowych (zdjęć, ilustracji, grafiki wektorowej, filmów wideo, plików muzycznych i dźwiękowych, GIFów). Pobieranie udostępnianych na niej materiałów nie wymaga rejestracji.

Udział w kursie jest bezpłatny. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Czas przewidziany na realizację kursu: 2 godziny dydaktyczne.

Trwają zapisy!Spraw radość swoim uczniom! Pokaż im, jak mogą przygotować własnego awatara! Na platformie Avatar Maker (https://avatarmaker.com/) stworzą go szybko, bezpłatnie i bez logowania.

Nabór uczestników rozpocznie się 20 marca 2024 roku.

Udział w kursie jest bezpłatny. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Czas przewidziany na realizację kursu: 2 godziny dydaktyczne.