Od września 2021 roku wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania ze szkoleń e-learningowych organizowanych w ramach zdalnej sieci współpracy i samokształcenia. Jej nazwa - "Sieciow@nie w szkole i bibliotece" - nawiązuje do tytułu prowadzonego przez nas blogu edukacyjnego (https://sieciowanie.blogspot.com) oraz jednego z działów "Dialogów Bibliotecznych" - naszego czasopisma metodycznego (https://pbw.katowice.pl/index.php/oferta/dialogi-biblioteczne). Za pośrednictwem obu mediów wymieniamy się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy pedagogicznej oraz działaniach promocyjnych.

W roku szkolnym 2021/2022 przewidujemy 5 tematów bezpłatnych szkoleń:

·         Tricider – burza mózgów i głosowanie online (wrzesień-październik 2021),

·         Padlet – tablica w sieci (listopad-grudzień 2021),

·         Weebly – tworzymy stronę internetową (styczeń-luty 2022),

·         Blendspace – lekcje online (marzec-kwiecień 2022),

·         Wakelet – wirtualne kolekcje (maj-czerwiec 2022).

Udział w każdym szkoleniu będzie potwierdzany odrębnym zaświadczeniem. Zaproponowane tematy polecamy przede wszystkim nauczycielom bibliotekarzom, nauczycielom różnych przedmiotów i poziomów nauczania oraz wychowawcom świetlic i przedszkoli. Poznane narzędzia będą mogli wykorzystać podczas pracy zdalnej i stacjonarnej do gromadzenia i prezentacji materiałów cyfrowych, wymiany informacji oraz współpracy online z uczniami, współpracownikami i rodzicami wychowanków.

Kontakt: Anna Marcol, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, e-mail: promocja@pbw.katowice.pl.

Blendspace (https://www.blendspace.com) – usługa przeznaczona do gromadzenia i opisywania zasobów edukacyjnych (linki, wgrywane pliki) na dowolny temat, którą warto wykorzystać do tworzenia wirtualnych lekcji. Do zebranych materiałów można dołączać proste quizy sprawdzające zdobytą wiedzę. W usłudze przewidziano zakładanie kont nauczycielskich i uczniowskich.

Kurs będzie dostępny do końca maja.

Udział w kursie jest bezpłatny. Polega na zapoznaniu się z udostępnionymi materiałami. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Czas przewidziany na realizację kursu: 5 godzin dydaktycznych.


Wakelet (https://wakelet.com/) – bezpłatne narzędzie do tworzenia cyfrowych kolekcji, które jest dostępne w polskiej wersji językowej. Służy do zbierania materiałów sieciowych na dowolne tematy oraz ich gromadzenia i udostępniania. Można je wykorzystać do celów edukacyjnych oraz w pracy projektowej ze względu na możliwość tworzenia wspólnych zasobów.

Nabór uczestników zostanie uruchomiony 31 maja 2022 roku.

Udział w kursie jest bezpłatny. Polega na zapoznaniu się z udostępnionymi materiałami. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Czas przewidziany na realizację kursu: 5 godzin dydaktycznych.